Běžná cena komplet balíčku HACCP: 4 000 – 6 000 Kč bez DPH (v závislosti na velikosti provozu)

Běžná cena komplet balíčku audit – HACCP: 2 500 Kč bez DPH (audit po již vytvořeném HACCP) – zákonem doporučeno aktualizovat každý rok

BOZP – běžná cena 3 000 Kč bez DPH – povinné provádět každý rok

V případě většího množství provozoven se cena stanovuje individuálně po dohodě s auditorem (běžná sleva 10%, jinak po dohodě)

 

Komplet balíček obsahuje:

Návštěvu auditora v provozovně zákazníka, kde bude provedena vstupní analýza provozu, zjištěna výrobní činnost, stanoveny kritické body a jejich náprava
Vypracování Systému kritických bodů na základě zjištěných skutečností v dané provozovně a spolu s protokoly Provozní řád, Sanitační řád a proškolení zaměstnanců ze základu hygienického minima a předání dokumentů. Součástí je záznamová kniha hygienických rizik a jejich náprav.
Každá provozovna má svůj vlastní systém vypracovaný přesně na míru, dle výstupů ze vstupního auditu.